Menu

Afbud til kamp

Afbud til kamp

For alle Børne- og Ungdomshold gælder følgende regler:

Inden torsdag kl. 12.00 skal der sendes mail til info@dbukoebenhavn.dk hvor der informeres om afbud – det ville være smukt, hvis man også lige gav modstander besked.

For ungdomshold i fællesrækker, skal der gives besked til info@dbusjaelland.dk og ligeledes modstander.

-------------

§ 30 Afbud til kamp

§ 30.1
Et afbud skal være meddelt såvel DBU København som modstanderholdet senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt.

§ 30.2
Hvis en klub en ugedag er ude af stand til at stille et af sine tilmeldte 11v 11 hold i KS Herre, Serie 1 og/eller Serie 2 skal det være det laveste rangeret indenfor disse rækker, der melder afbud.

§ 30.3
Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

-------------

§ 31 Udeblivelser til og udvandring fra kamp

§ 31.1
Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU København kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

§ 31.2
Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU København træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

Luk