Menu

Visioner

 

Vision og mission for BK Hekla 2022

Boldklubben Hekla er i en fin forfatning, og der er fortsat medlemsfremgang i klubben. Bestyrelsen i Hekla har fokus på at fremtidssikre klubben, så BK Hekla også kan være det foretrukne samlingssted for Islands Brygge og omegns børn, unge og voksne, hvor alle har plads til at udvikle sig sportsligt såvel som menneskeligt.

Bestyrelsen i BK Hekla ønsker at arbejde ud fra et strategisk sigte, frem for at sagsbehandle fra sag til sag, og har valgt nedenstående mission og vision. For at kunne opnå vores valgte vision har vi identificeret en række forudsætninger, du kan læse i det følgende.

Mission:

Stærkt sammenhold og fællesskab er grundlaget for, at Boldklubben Hekla er et vigtigt samlingspunkt, hvor børn, unge og voksne kan udvikle deres færdigheder og sociale kompetencer i trygge rammer.

Vision:

Boldklubben Hekla vil være lokalområdets mest attraktive idrætstilbud samt Københavns hyggeligste og bedste breddefodboldklub for alle og med plads til alle.

 

I Boldklubben Hekla prioriterer vi sammenholdet og fællesskabet. Det er nogle klassiske dyder, som har været en del af kernen i Hekla, lige siden klubben blev grundlagt i 1926.

Vi mener dog på ingen måde, at det er gammeldags at vægte stærkt sammenhold og fællesskab. Tværtimod er fællesskab og foreningsliv et stærkt fundament for vores danske kultur og afgørende for børn, unge og voksnes trivsel.

Vi vil være den hyggeligste og bedste breddefodboldklub i København. Vi har ambitioner om at skabe en fodboldklub, hvor alle har lov til at drømme og udvikle sig, og at dette ikke sker på trods af fællesskabet men på grund af fællesskabet, hvor alle føler sig velkomne og taget godt imod – også gæster og modstandere.

Islands Brygge er et særligt lokalsamfund, og Boldklubben Hekla er et vigtigt samlingssted for bydelens børn, unge og voksne. Derfor er der også særligt at være en del af Hekla, og derfor trækker man lige så stolt den orange trøje over hovedet i dag og i morgen, som man gjorde det i 1926.

 

Forudsætninger

Boldklubben Hekla skal have en bæredygtig, sund økonomi og være en klub, hvor trænings- og klubfaciliteter er gode for alle ledere, trænere, medlemmer og forældre. Derfor er det nødvendigt fortsat at udvikle sig socialt, sportsligt og økonomisk som klub.

Det vil vi gøre på følgende måde:

Socialt:

 • Vi vil skabe rammerne for at spillere, træner-ledere, forældre og andre oplever BK Hekla, som et godt og trygt sted at spille fodbold og opholde sig.
 • Vi vil fremme de sociale bånd på tværs af alder og køn.
 • Vi vil arrangere sociale tiltag for at styrke fællesskabet i hele klubben.
 • Vi vil favne alle uanset farve, kultur, seksualitet, baggrund og holdninger.
 • Vi vil sikre at alle uanset social status og økonomisk råderum har mulighed for at være medlem af klubben.
 • Vi vil med sammenhold, fodboldspil og leg udvikle børn, unge og voksnes færdigheder og sociale kompetencer.

 Sportsligt:

 • Vi har hold i alle årgange for drenge og piger - fra tumlinge til U18.
 • Vi har plads til alle – både dem der har store ambitioner og drømme og dem der spiller fodbold for det sociale, og det kan sagtens gå hånd i hånd i Hekla.
 • Vi vil få endnu flere til at spille fodbold - voksne som børn - og derved fremme sundhed gennem boldspil.
 • Vi vil sørge for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for spillere på alle niveauer.
 • Vi vil udvikle vores ungdomsspillere, så de kan bruges på seniorafdelingens hold - både hos damer og mænd.

Økonomisk:

 • Vi skal understøtte klubbens sportslige og sociale aktiviteter.
 • Vi vil fastholde og tiltrække kompetente træner/ledere til glæde for alle i klubben.
 • Vi ønsker at uddanne klubbens medlemmer, forældre, trænere og ledere på f.eks. træner-, dommer- og lederuddannelser.
 • Vi skal skabe økonomiske muligheder for at forbedre vores faciliteter.
 • Vi skal skabe en egenkapital svarende til et års drift.

 

Bestyrelsen 2022

Luk