Menu

Visioner

Visioner for Boldklubben Hekla

Økonomien er fundamentet - Ungdommen er hjertet
Trænere og ledere er drivkraften - Seniorerne er ånden

 

Status efterår 2019
BK Hekla har pt. Ca. 700 medlemmer (80% ungdom & 20% senior)

Seniorafdelingen:
To 11m herresenior (serie 3, serie 5), et 7m dame senior, et 7m
M+32 mester, et 7m M+32 2, et 7m M+40 1 samt et 7m M+50 mester.

Ungdomsafdelingen:
Drengehold i rækkerne fra U3 (tumlehold) til U15 og pigehold i
rækkerne fra U5 til U14, samt et U16 hold.


Visioner
Klubbens visioner med seniorholdene er at vores 1. hold i sæsonen 2021 betegnes som etableret serie 2 hold, samt at 2. holdet som minimum spiller i serie 3. Vi vil også gerne have et 3. hold, således at alle vores seniorspillere kommer til at spille kampe. Vi vil gerne kunne holde en 1. holds trup på ca. 20 mand, der kommer til træning mindst to gange om ugen. Vi vil gerne udbygge ånden i klubben og vil have vores 1. senior til at være flagskibet i klubben, dog støttet godt af ungdommen.

For ungdomsafdelingen gælder det at vi gerne vil have hold i alle årgange, både drenge og piger. Vi skal sørge for at vores ungdomsspillere får en følelse for klubben og at der bliver opbygget en god klubånd. På sigt vil vi gerne komme så højt op i rækkerne som muligt, med vores ungdomshold. Vi vil gerne udvikle vores spillere, så de kan bruges i seniorafdelingen, både på 1. og 2. holdet. Vi vil fortsat arbejde for at skabe optimale træningsfaciliteter og deltage i turneringer i Danmark og i udlandet.

Klubben skal drives af en sund økonomi. Visionen er at få lavet et godt klubprodukt som kan køre rundt, på basis af lav kontingent. Dette gøres med tilskud fra FOS, sponsorater og Boldklubben Hekla’s egen støtteklub ”Klub 100”.                  

Hvordan gør vi det. Vi vil give alle vores medlemmer, de bedste muligheder for at spille fodbold. Vi vil hjælpe og inspirere trænere og ledere, fra træning til kamp og med forældrekontakt. Vi vil stræbe efter at der altid er mindst to trænere pr. hold. Endvidere forventer vi at vores trænere deltager i DBU Københavns trænerkurser, der gerne skulle være med til at motivere og udvikle spillerne. Vi vil fortsætte samarbejdet med skolerne, fritidsinstitutionerne og de øvrige idrætsanlæg i lokalområdet. Vi vil bruge vores klubhus i forbindelse med træning og kamp og til sociale arrangementer, herunder forældremøder. Vi vil også stræbe efter at involvere forældre og medlemmer, til at tage ansvar for andet end lige fodbold. Dette kunne være som frivillige til vores stævner, deltage på ind og udlands ture, tage vagter i baren/klubhuset, være med i sponsorarbejdet, blive børnetrænere, samt være med i arbejdet, om at skaffe bedre forhold og faciliteter til BK Hekla. 

Bestyrelsen  2019