Menu

Information

Indmeldelse
Indmeldelse sker via DBUs Kluboffice. Link til pågældende hold findes her: SeniorUngdom (piger), Ungdom (drenge), Passiv.

Ved indmeldelse betales samtidig forholdsmæssig kontingent for den resterende del af sæsonen.

Har du spillet for en anden klub, skal den sidste klubs navn oplyses ved indmeldelse, så vi kan indhente det elektroniske spillercertifikat.

 

Kontingent
For aktive medlemmer opkræves kontingent halvårlig og for passive medlemmer årligt.
Kontingent er forudbetalt.

 
Satser gældende TIL den 31. juli 2024

 Herresenior (serie-hold med trænere)

2.000 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Herresenior 32 år+

1.300 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Damesenior

1.300 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Fodbold Fitness

1.050 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Ungdom fra årg. 2018

1.800 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Tumlinge - årg. 2019 + 2020 + 2021

900 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Passive

100 kr. årligt 

 Betales en gang om året i januar

 

Satser gældende FRA den 31. juli 2024

 Herresenior (serie-hold med trænere)

2.000 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Herresenior 32 år+

1.300 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Damesenior

1.300 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Fodbold Fitness

1.050 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Ungdom fra årg. 2018

2.000 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Tumlinge - årg. 2019 + 2020 + 2021

900 kr. årligt 

 Betales halvårligt i august og februar

 Passive

100 kr. årligt 

 Betales en gang om året i januar

 

Opkrævning af kontingent.

Opkrævning foregår via betalingskort, MobilePay eller mitDBU. Ved første betaling med betalingskort tilmelder man automatisk sit kort til fremtidige betalinger. Dette er desværre ikke muligt ved betaling med MobilePay. Opkrævningen sendes via mail til den registrerede e-mail adresse. Inden fremtidige træk på betalingskortet modtager man en notifikation ca. 1 uge inden træk. HUSK - det er 100% dit eget ansvar, at den rigtige e-mail adresse er registreret på din profil på dbu.dk.

Nyt betalingskort.

Har du af den ene eller anden grund skiftet betalingskort siden sidste opkrævning, så kan du logge på din/dit barns profil på dbu.dk og opdatere kortoplysningerne. Efter log-in klikker du på "Mine oplysninger" i venstre side og derefter på "Mine abonnementer".

 

Rykker
Til dækning af klubbens omkostninger, ved at rykke for kontingentindbetalingen, påføres hver rykker et rykkergebyr på kr. 50,-. Spillere i restance spærres automatisk til det elektroniske holdkort. 

 

Kontantbetaling
Hvis du betaler din kontingent kontant, så HUSK at få en kvittering, da dette vil være dit eneste bevis på, at kontingentet er betalt.
Boldklubben Hekla har konto i Danske Bank: reg. nr. 1551 kontonr. 922 5056.

 

 

Udmeldelse
Skal ske til klubben - ikke til trænerne - enten via email til kassereren, via linket her på klubbens hjemmeside eller via din profil på mitDBU. På mitDBU kan man anmode om udmeldelse under punkterne "Mine oplysninger" -> "Spilleroplysninger eller under punktet "Fodboldpas. Manglende udmeldelse til klubben kan medføre, at du kan komme i restance med deraf følgende risiko for tilbageholdelse af spillercertifikat.

 

Udmeldelse efter sæsonstart
Ved udmeldelse efter kontingentets forfaldsdato refunderes kontingent kun såfremt der overhovedet ikke har været deltagelse i kamp eller træning siden kontingentet forfaldt.

 

"Information om PBS (Vi benytter pt. ikke længere PBS)
Nu kan du tilmelde dig til Betalingsservice. Så bliver dit kontingent til Boldklubben Hekla betalt til tiden - hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer.
Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.
Betalingsservice online tilmelding- hvor du også kan se reglerne.

 

Sikkerhed
Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger. Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelås-ikon, som viser, at du er på en sikker server. Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Betalingsservice.
Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt. Oplysninger bliver sendt direkte til Betalingsservice.

 

Tlf +45 44 68 44 68
Fax +45 44 86 09 30
www.pbs.dk
Payment Business"

Luk