Menu

Børnepolitik

Børnepolitik i BK Hekla

DBU har en vision om at skabe verdens bedste børnefodbold. Dette opnås og baseres på et helt nyt DBU Børnesyn, der sætter fodboldbørns behov og udvikling i centrum, og sikrer alle danske fodboldbørn de samme rettigheder og positive oplevelser i forbindelse med sporten.

Det vil vi i BK Hekla gerne støtte op omkring, og være en del af. Derfor ser vi det som et naturligt led i udviklingen af vores fodboldklub at blive en af DBU’s Børneklubber.

Af denne grund har vi i Bestyrelsen udarbejdet denne Børnepolitik, som vi vil efterleve i alle årgange, afdelinger, grupper, trænings- og kampmiljøer.

DBU’s 12 Børnerettigheder i Hekla

Fra DBU’s side har man som led i det nye Børnesyn forfattet nedenstående 12 børnerettigheder, der blandt andet sikrer, at vi som DBU Børneklub har spilleren i centrum, styrker børnesynet og de fælles værdier, vi altid vil barnet det bedste, sikrer udvikling samtlige spillere samt garanterer fleksible og mangfoldige fodboldtilbud. Alt sammen tiltag, vi støtter fuldt op omkring i BK Hekla.

 1. Alle børn i BK Hekla har ret til fodbold
 2. Alle børn i BK Hekla har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
 3. Alle børn i BK Hekla har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
 4. Alle børn i BK Hekla har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner
 5. Alle børn i BK Hekla har ret til et godt børneliv
 6. Alle børn i BK Hekla har ret til at være en del af noget større
 7. Alle børn i BK Hekla har ret til at være på dannelsesrejse
 8. Alle børn i BK Hekla har ret til selv at vælge
 9. Alle børn i BK Hekla har ret til social sikkerhed
 10. Alle børn i BK Hekla har ret til børneopdragelse
 11. Alle børn i BK Hekla har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer
 12. Alle børn i BK Hekla har ret til, at DBU’s 10 Børneløfter overholdes

Vil du læse mere om de 12 Børnerettigheder, der er DBU’s fodbold-oversættelse af FN’s Børnekonvention, kan du læse mere om dem her. Vil du vide mere om DBU’s nye Børnesyn, finder du et indblik her.

DBU’s 10 Børneløfter i BK Hekla

Ligesom DBU’s Børnesyn indeholder ovenstående børnerettigheder, har man ligeledes udformet følgende 10 Børneløfter, som vi i BK Hekla forpligter os til at efterleve. Man kan betragte de øverste tre punkter som pædagogiske værdiløfter for klubbens trænere og ledere, der således understøttes af de efterfølgende syv punkter.

 1. Trænere og ledere i BK Hekla vil være børnefokuserede
 2. Trænere og ledere i BK Hekla vil arbejde holistisk
 3. Trænere og ledere i BK Hekla vil være inkluderende
 4. Trænere og ledere i BK Hekla vil gøre det sjovt og trygt at spille fodbold
 5. Trænere og ledere i BK Hekla vil prioritere kærligheden til fodbold over læring af fodbold
 6. Trænere og ledere i BK Hekla vil have fokus på de grundlæggende færdigheder
 7. Trænere og ledere i BK Hekla vil engagere forældre med anerkendelse
 8. Trænere og ledere i BK Hekla vil planlægge træning med progression
 9. Trænere og ledere i BK Hekla vil bruge forskellige metoder til at opnå læring
 10. Trænere og ledere i BK Hekla vil bruge konkurrence på en udviklende måde

Vil du vide mere om DBU’s 10 Børneløfter, kan du finde dem lige her.

Dagligdagen i BK Hekla som DBU Børneklub

I BK Hekla ønsker vi, at alle klubbens børn og unge kan trives og færdes trygt i et fællesskab, de føler sig som en del af. Dette opnår vi ved at have et fuldt og dedikeret fokus på DBU’s Børnesyn, de 12 Børnerettigheder samt de 10 Børneløfter, og efterlevelse af disse.

Derudover opsættes følgende rammer, der er af forskellige karakter - både sportslig, praktisk, fysisk, digital og social. Disse skal hver især vil være med at skabe rammerne for at børn og unge kan udvikle sig i et trygt miljø i BK Hekla. Både som fodboldspillere og mennesker.

Børneudviklingstrænere

I BK Hekla har vi tilknyttet en børneudviklingstræner, der skal sikre den pædagogiske og fodboldfaglige hverdag i både trænings- og kampmiljøet for børn og unge i fra de alleryngste til og med U12. Børneudviklingstræneren i BK Hekla hedder Kristoffer Jensen.

Nye trænere og ledere

I BK Hekla er der udarbejdet en guide til nye trænere og ledere i Hekla. Den skal være med til at sikre, at vi i BK Hekla arbejder ud fra samme tilgang til dét at være børne- og ungdomstræner, på såvel det pædagogiske plan såvel som det fodboldfaglige.

Indhentning af børneattester

Bestyrelsen i BK Hekla indhenter hvert år de lovpligtige børneattester på samtlige trænere og ledere i klubben, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Er en træner eller leder ikke i stand til at levere en børnetest, kan den pågældende ikke længere være en del af BK Hekla.

De 10 trænerbud i BK Hekla

For at sikre en ensartethed på tværs af årgangene i BK Hekla, arbejdes der ud fra følgende 10 trænerbud, der tilsammen skaber den bedst tænkelig trænings- og kampkultur for både spillere og trænere/ledere:

 1. Der er udarbejdet et træningsprogram
 2. Træningen foregår med bold
 3. Der er, som minimum, én bold pr spiller
 4. Spilleren er i centrum
 5. Der spilles/trænes på små områder
 6. Træningen foregår i mindre grupper
 7. Der trænes med så mange boldberøringer som muligt
 8. Forældre har mulighed for at hjælpe til under træning, hvis der er behov herfor
 9. Der arbejdes på at udvikle børnenes spilintelligens
 10. Der er god stemning

Træneren/lederen skal være et naturligt forbillede for børnene på holdet, og skal således være bevidst om at skabe det trygge, stabile og rare miljø, der skal herske både før, under og efter træning. Vi tror nemlig på, at man bedst udvikler sig i trygge og rare rammer.

Dette sikres af den enkelte træner/leder.

Som forælder til spillere i BK Hekla

Mange forældre forsøger - i bedste mening - at hjælpe deres børn og hold med tilråb under kampen. Men det er ikke hensigtsmæssigt. Forældrene hjælper bedst deres børn ved ikke at råbe vejledninger ind til dem under kampene, men i stedet lade børnene selv finde frem til de muligheder, de måtte have. På samme måde skal forældre naturligvis ikke råbe efter hverken trænere, dommere eller modstanderholdets spillere eller deres forældre.

Forældreregler i BK Hekla

Vi har derfor valgt at indskrive nogle forældreregler, som vi opfordrer alle forældre til at følge. Vi håber, I vil tage positivt imod dem og opfatte dem som en del af vejen til gode fodboldoplevelser for jeres børn.

 • Sørg for at dit barn møder op til træning/kamp til tiden i fodbold-relateret udstyr.
 • Meld fra og til træning og kampe i god tid inde på Kampklar.
 • Ingen vejledning af boldholder - lad børnene selv vælge, hvad de vil gøre med bolden.
 • Ingen styring via joystick – det er nemt at vide, hvad der den bedste løsning, når man står som forælder ude på sidelinjen, men lad børnene selv om at vælge. Kun på den måde kan de lære at træffe de rigtige valg.
 • Giv opmuntring til alle spillere på holdet – og til modstanderne.
 • Vær positiv - børnenes glæde ved spillet er meget afhængig af omverdenens accept og ros.
 • Husk, at det er børnene og ikke jer selv, der spiller.
 • Respekter trænerens brug af spillere.
 • Respekter dommerens afgørelse.
 • Bidrag med god opførsel uden for banen.
 • Spørg børnene om kampen var spændende, frem for hvem der scorede målene.
 • Hjælp klubben med dens praktiske gøremål.
 • Henvend dig til træneren eller drenge/pigeformanden om problemstillinger, før de bliver store.

Generel brug af omklædningsrum

I BK Hekla opfordrer vi til, at der som minimum i forbindelse med kamp, men også gerne træning, klædes om i fællesskab i omklædningsrummet. Både før og efter træning. Dette er med til at styrke fællesskabet iblandt spillerne, og bidrager til at børnene tilegner sig et naturligt forhold til at klæde om sammen med andre. Piger klæder om for sig, ligesom drenge klæder om for sig.

Trænerens færden i omklædningsrummet

I BK Hekla opholder trænere og ledere sig ikke alene med et enkelt barn i et lukket omklædningsrum.

Skal der afholdes individuelle spillersamtaler, afholdes disse i åbent rum – eller på banen. Skadesbehandling skal ikke finde sted i enerum. Foretages behandling af fysioterapeut eller lignende skal én eller begge forældre være til stede.

Trænere og ledere bader aldrig sammen med børnene!

Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, imens børnene klæder om og bader.

Brug af mobiltelefoner, tablets mm i omklædningsrummet

I BK Hekla er vi alle en del af fællesskabet. En væsentlig del af børn og unges fællesskab er digital, og derfor er det ok at der tages billeder eller optages video til brug i fx årgangens Facebook-forældregruppe, hvad enten det skyldes sejrens glædesrus, en fødselsdag eller blot et nyt holdfoto. Dette gøres dog altid med en voksen tilstede.

BK Hekla ønsker generelt at brugen af mobiltelefoner, tablets mm. holdes på et absolut minimum i selve omklædningsrummet, da børns tryghed og kropslige integritet ikke skal kompromitteres af bekymringer om eventuelt tændte kameraer. Under selve omklædningen og efterfølgende bad tillades brug af kamera, telefon, tablet mm. derfor ikke.

Kommunikation imellem træner og den enkelte spiller

Alle børn og voksne i BK Hekla skal føle sig trygge ved kommunikationen med træneren/lederen. Derfor foregår kommunikationen til og med U12 igennem barnets forældre, fx via telefon, sms, messenger, Facebook forældre-gruppe eller andet. Når barnet selv kan kommunikere, fx via Holdsport eller Kampklar, der bl.a. bruges til til-og framelding til kamp og træning, kan der efter aftale på det pågældende hold begyndes herpå. Skal der afholdes spillersamtaler, er det BK Heklas anbefaling at der først tages kontakt til forældrene, og først derefter med spilleren.

Overnatningsforhold i klubben og på ture

Det er vores ønske, at fodbold i BK Hekla skal handle om gode og sjove oplevelser. Derfor deltager klubben gerne i turneringer, ture, stævner og arrangementer, hvor der kan være mulighed/behov for overnatning.

På overnatningsture har træneren/lederen ansvaret for holdets børn. Vi opfordrer dog kraftigt til, at flere forældre deltager – både mænd og kvinder. Ved overnatning skal der altid være to voksne til stede for at holde opsyn med børnene. Såfremt der sker hændelser (f.eks. krænkelser eller seksuelle), så skal bestyrelsen straks skal informeres af træneren/lederen for turen. Bestyrelsen vil efterfølgende straks behandle sagen og drage de nødvendige konsekvenser/foranstaltninger.

Omgangstone og opførsel

Børn har brug for rollemodeller – også når de går til fodbold. Trænere og ledere i BK Hekla er naturlige rollemodeller for børnene i fodboldklubben. Derfor taler alle voksne pænt, og er fuldt ud bevidste om at sproglige uvaner nemt sætter fast i børnenes sprogvalg. Vi roser hinanden – både når tingene lykkes, men også for det gode forsøg – selvom det skulle mislykkes. Vi skælder ikke ud, og vi taler ikke grimt – hverken til hinanden, modstandere eller dommeren.

I BK Hekla vil vi kæmpe mod fordomme og sige fra, når vi oplever sprogbrug, der er nedsættende eller diskriminerende. Både på banen, tribunen og i omklædningsrummet.

Alle er velkomne i BK Hekla – uanset seksuel orientering og kønsidentitet – og vi arbejder for en kultur præget af tolerance og rummelighed.

Procedure ved henvendelse om mobning og mistrivsel

I BK Hekla sætter vi værdier som fællesskab, nærvær og kammeratskab højt.

Skulle der opstå situationer hvor børn mistrives eller bliver udsat for mobning, tages der straks hånd om dette. De involverede forældre inddrages, som det første, for at finde en løsning på problemet. Herefter, hvis der er tale om flere børn/unge, vil problemet blive adresseret på et forældremøde. Der kan ligeledes blive indkaldt til spillermøde i årgangen.

I BK Hekla siger vi et klart og rungende nej til mobning, og fordrer et miljø hvor alle børn og unge trives.

Fysisk kontakt

Børn reagerer forskelligt på både med- og modgang. Også på fodboldbanen. Af denne simple grund er det tilladt at give barnet en krammer, en ”high five” eller kærligt klap på skulderen, hvis en situation kræver det. Dette gør sig gældende både til træning og i kamp.

Uacceptabel fysisk kontakt

Det er derimod, naturligvis, ikke tilladt for træneren/lederen at gribe fat, sparke eller slå barnet. Derudover berører træneren/lederen, selvfølgelig ikke inderlår, skridt, numse, bryst/maveregion, , ligesom det er uacceptabelt at kysse (også på kinden eller andre steder).

Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder, forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens/ledelsens side.

Alkohol, rygning, snus og e-cigaretter

I BK Hekla indskærpes det, at alle trænere og ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af deres træner/lederopgaver. Er man chauffør, enten som træner/leder eller frivillige forældre, gør samme adfærdskrav sig gældende. I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, forventer vi, at der ikke indtages nogen form for alkohol før alle holdets kampe den pågældende dag er færdigspillet.

Der må ikke ryges, bruges snus og e-cigaretter i forbindelse med, at trænere, ledere og spillere varetager deres rolle som træner, ledere og spillere. Dette gælder træning, kampe og i forbindelse med omklædning

 • Der må ikke ryges, bruges snus og bruges e-cigaretter i klubhuset
 • Der må ikke ryges, bruges snus og bruges e-cigaretter i omklædningsrum, bold-containere og øvrige lokaler
 • Der må ikke ryges, bruges snus og bruges e-cigaretter på klubhusets terrasse ud for cafeteriet
 • Det er ikke tilladt for trænere, ledere og forældre at ryge, bruge snus og bruge e-cigaretter under træning og kamp.
 • Det er ikke tilladt at ryge, bruge snus og bruge e-cigaretter på og omkring banerne, hvor børn og unge træner og /eller spiller kamp.
 • Det er alene tilladt at ryge, bruge snus og bruge e-cigaretter i områder, hvor det er opsat askebægre/skilte med ”Rygning tilladt”

 

15-08-2023

Luk