Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling: 6. marts 2024

image
25. januar 2024 kl. 09:00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2024 kl.19.00 i klubbens lokaler
på Hekla Park, Artillerivej 190, 2300 København S.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Seniorformandens beretning
 4. Pigeformandens beretning
 5. Drengeformandens beretning
 6. Det reviderede regnskab samt budget forelægges til godkendelse.
 7. Kontingetsatser pr. 1. august 2024
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Valg jf. § 6 stk. 1 & 2
 10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest 1. marts 2024 før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på dagsordenen. Send disse til bestyrelsen@bkhekla.dk.

 

Formand Claus Frederiksen

 

Kasserer Heine Larsen

På valg - villig til genvalg

Næstformand/Seniorformand Frederik Homann

 

Pigeformand Mark Mickelborg

På valg - villig til genvalg

Drengeformand Martin Eldrup

På valg - villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Martin Fuglseth

På valg - villig til valg til suppleant

Bestyrelsesmedlem Mads Due Anker

 

Bestyrelsesmedlem Anita Arslan

 

Bestyrelsessuppleant Lise Larsen

 

Bestyrelsessuppleant Ej besat

På valg

Revisor Jens Olsen

 

Revisor John Nielsen

På valg - villig til genvalg

Revisorsuppleant Ej besat

På valg

 

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs
kontingent 202
4 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år er stemmeberettiget.


Regnskabet for 2023 findes her.

Fuldmagtsblanket til generalforsamlingen findes her.

--------------------------------------

Her følger bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 6. marts 2024:

 

Vedtægtsændring:

4. Kontingent, stk. 1

Nuværende ordlyd:

Til brug for klubbens drift opkræves kontingent. Ændringer i kontingentets størrelse kan kun besluttes af generalforsamlingen.

For aktive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt i månederne februar og august og for passive medlemmer årligt i januar måned. Holdkontingent opkræves i måneden inden holdtilmelding.

Der ydes en søskenderabat på 50% på den yngste søskendes kontingent. Denne rabat er kun gældende for søskende i ungdomsafdelingen.

Ny ordlyd (uden sidste afsnit om søskenderabat - som fjernes):

Til brug for klubbens drift opkræves kontingent. Ændringer i kontingentets størrelse kan kun besluttes af generalforsamlingen.

For aktive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt i månederne februar og august og for passive medlemmer årligt i januar måned. Holdkontingent opkræves i måneden inden holdtilmelding.

 

I henhold til vedtægternes §4, stk. 1

Kontingentsatser.

Nuværende årlige kontingentsatser:

 • Tumlinge: 900 kr.
 • Ungdom: 1.800 kr.
 • Herresenior (serie-hold under Jack): 2.000 kr.
 • Herresenior 32+: 1.300 kr.
 • Kvindesenior: 1.300 kr.
 • Fodboldfitness: 1.050 kr.
 • Passive: 100 kr.


Bestyrelsens forslag til fremtidige årlige kontingentsatser pr. 1. august 2024. Kun ændring af Ungdom, der stiger 200 kr. årligt:

 • Tumlinge: 900 kr.
 • Ungdom: 2.000 kr.
 • Herresenior (serie-hold under Jack): 2.000 kr.
 • Herresenior 32+: 1.300 kr.
 • Kvindesenior: 1.300 kr.
 • Passive: 100 kr.

Indkomne forslag: Ingen yderligere forslag er modtaget.

--------------------------------------

Vi glæder os til at dig/Jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Luk