Menu

Bestyrelsen

Revisor: Jens Olsen, på valg i ulige år.
Revisor: Karsten Pittersen, på valg i lige år.
Revisorsuppleant: Lillian Hvid, på valg i lige år.