Menu

Bestyrelsen

Revisor: Jens Olsen, på valg i ulige år.
Revisor: Karsten Pittersen, på valg i lige år.
Revisorsuppleant: Lillian Hvid, på valg i lige år.

Bestyrelsen

Formand
ingen img
Jan Sørensen
Næstformand
ingen img
Snorri Valberg
Kasserer
profilepic
John Nielsen
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Carsten Schwensen
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Claus Frederiksen
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Louise Gantzel
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Steen Schou Larsen
Bestyrelsessuppleant
ingen img
Jeanette Lamhauge
Seniorformand
profilepic
Henrik Hansen
Bestyrelsessuppleant
ingen img
Daniel Johnny Lord