Menu

Bestyrelsen

Revisor: Jens Olsen, på valg i ulige år.
Revisor: Karsten Pittersen, på valg i lige år.
Revisorsuppleant: Lillian Hvid, på valg i lige år.

Bestyrelsen

Formand
ingen img
Jan Sørensen
Næstformand
ingen img
Snorri Valberg
Kasserer
ingen img
John Nielsen
Seniorformand
ingen img
Tobias Henriksen
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Carsten Schwensen
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Claus Frederiksen
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Louise Gantzel
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Steen Schou Larsen
Bestyrelsessuppleant
ingen img
Jeanette Lamhauge
Bestyrelsessuppleant
ingen img
Heine Larsen