Menu

Kontingent

Indmeldelse
Indmeldelse sker via DBUs Kluboffice. Link til pågældende hold findes her. Ved indmeldelse betales samtidig forholdsmæssig kontingent for den resterende del af sæsonen.

Har du spillet for en anden klub, skal den sidste klubs navn oplyses ved indmeldelse, så vi kan indhente det elektroniske spillercertifikat.

 

Kontingent
For aktive medlemmer opkræves kontingent halvårlig og for passive medlemmer årligt.
Kontingent er forudbetalt.

Der ydes én søskenderabat på 50% på den yngste søskendes kontingent. Denne rabat er kun gældende for søskende i ungdomsafdelingen.

 
Satser gældende fra 6. marts 2019

Gammelsenior 32 år+ 1.200 kr. årligt. Betales halvårligt i februar og august.
Senior 25-31 år 1.800 kr. årligt. Betales halvårligt i februar og august.
Ungsenior 18-24 år 1.600 kr. årligt. Betales halvårligt i februar og august.
Ungdom fra årg. 2015 1.200 kr. årligt. Betales halvårligt i februar og august.
Tumlinge - årg 2016+17 600 kr. årligt. Betales halvårligt i februar og august.
Passive 100 kr. årligt. Betales en gang om året i januar.


Opkrævning af kontingent.

Opkrævning foregår via betalingskort eller MobilePay. Ved første betaling med betalingskort tilmelder man automatisk sit kort til fremtidige betalinger. Dette er desværre ikke muligt ved betaling med MobilePay. Opkrævningen sendes via mail til den registrerede e-mail adresse. Inden fremtidige træk på betalingskortet modtager man en notifikation ca. 1 uge inden træk.

 

Rykker
Til dækning af klubbens omkostninger, ved at rykke for kontingentindbetalingen, påføres hver rykker et rykkergebyr på kr. 50,-. Samtidig, med fremsendelsen af rykkeren, spærres medlemmet for optagelse på holdkort.

 

Kontantbetaling
Hvis du betaler din kontingent kontant, så HUSK at få en kvittering, da dette vil være dit eneste bevis på, at kontingentet er betalt.
Boldklubben Hekla har girokontonr.: 922 5056 eller bank kontonr.: reg. nr. 1551 kontonr. 922 5056.

 

 

Udmeldelse
Skal ske skriftligt via email/brev til kassereren eller via linket på hjemmesiden. Giver du ikke en skriftlig udmeldelse til klubben, risikerer du at komme i restance med deraf følgende risiko for tilbageholdelse af spillercertifikat.

 

Udmeldelse efter sæsonstart
Ved udmeldelse efter kontingentets forfaldsdato refunderes kontingent kun såfremt der overhovedet ikke har været deltagelse i kamp eller træning siden kontingentet forfaldt.

 

Information om PBS (Vi benytter pt. ikke længere PBS)
Nu kan du tilmelde dig til Betalingsservice. Så bliver dit kontingent til Boldklubben Hekla betalt til tiden - hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer.
Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.
Betalingsservice online tilmelding- hvor du også kan se reglerne.

 

Sikkerhed
Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger. Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelås-ikon, som viser, at du er på en sikker server. Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Betalingsservice.
Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt. Oplysninger bliver sendt direkte til Betalingsservice.

 

Tlf +45 44 68 44 68
Fax +45 44 86 09 30
www.pbs.dk
Payment Business