Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - UDSAT IGEN!

image
07. april 2021 kl. 11:16

Årets generalforsamling er udsat endnu en gang pga regeringens restriktioner. Vi vender tilbage med en ny dato snarest.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler
på Hekla Park onsdag den 14. april 2021 kl. 19.00.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Seniorformandens beretning
4. Børne- og Ungdomsformandens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen kan læses her.
7. Valg jf. § 6 stk.  1 & 2 
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en
uge (7/4-21) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget
på dagsordenen.

Bestyrelsen:
Formand: Jan Sørensen (På valg, villig til genvalg)
Seniorformand Kenneth N Larsen
Børne/Ungdomsformand Heine Larsen (På valg, villig til genvalg)
Kasserer John Nielsen
Bestyrelsesmedlem Carsten Schwensen
Bestyrelsesmedlem Snorri Valberg (På valg)
Bestyrelsesmedlem Claus Frederiksen (På valg, villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Alex Johansen
Bestyrelsessuppleant Daniel Lord (På valg)
Bestyrelsessuppleant Mark C Soelberg
Revisor Jens Olsen (På valg)
Revisor Karsten Pittersen
Revisorsuppleant Ej besat

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs
kontingent 2021 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år er stemmeberettiget.

Vel mødt.
Bestyrelsen